Toegankelijkheidsverklaring

cc De Kern streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op CC De Kern eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020

De toegankelijkheid van cc De Kern werd laatst gecontroleerd via een QuickScan, uitgevoerd door de beheerder van de website.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.1.1. Niet-tekstuele content

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.ccdekern.be/seizoensoverzicht
 • Gevolg

  Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. De infopagina's zijn al aangepast en daar is alternatieve tekst toegevoegd aan de afbeeldingen. Bij de voorstellingspagina's nog niet. Voortaan voegen we alt. tekst steeds toe bij het invoeren van nieuwe voorstellingen, foto's of pagina's.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Werkpunt 1

Sommige video’s op onze website hebben geen ondertitels en/of audiobeschrijvingen

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg

  Opgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Bij het toevoegen van nieuwe video's letten we op het toevoegen van ondertitels. De bestaande video's op deze website die De Kern zelf maakte, proberen we met der tijd aan te passen.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

 

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.ccdekern.be/
 • Gevolg

  Opgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in de loop van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Werkpunt 1

 

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.2 Paginatitel

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.ccdekern.be/seizoensoverzicht
 • Gevolg

  Opgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in de loop van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing. Bij het toevoegen van nieuwe voorstellingen letten we er op dat dit probleem zich niet langer voordoet.

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Werkpunt 1

Er is geen tekstuele hulp bij het invullen van een formulier.

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg

  Opgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in de loopt van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren

   (vastgesteld op 432 pagina's)
 • id moet uniek zijn

   (vastgesteld op 432 pagina's)
 • id's moeten uniek zijn

   (vastgesteld op 432 pagina's)
 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen

   (vastgesteld op 432 pagina's)
 • Het <html> element moet een lang attribuut hebben

   (vastgesteld op 434 pagina's)
 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben

   (vastgesteld op 357 pagina's)
 • <input> formulieronderdelen moeten een label hebben

   (vastgesteld op 432 pagina's)
 • Pagina moet één hoofdoriëntatiepunt (landmark) hebben

   (vastgesteld op 434 pagina's)
 • Ieder herkenningsgebied (landmark) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een role, labelof title)

   (vastgesteld op 432 pagina's)
 • Binnen een <ul> of <ol> mag je enkel rechtsreeks <li> , <script> en <template> elementen gebruiken

   (vastgesteld op 432 pagina's)
 • <li> elementen mag je enkel in een <ul> of <ol> element gebruiken

   (vastgesteld op 432 pagina's)
 • De mogelijkheid om te zoomen en te schalen mag niet uitgeschakeld worden

   (vastgesteld op 432 pagina's)
 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks

   (vastgesteld op 434 pagina's)
 • Links moeten waarneembaar tekst hebben

   (vastgesteld op 382 pagina's)
 • Koppen mogen niet leeg zijn

   (vastgesteld op 144 pagina's)
 • Frames moeten een title attribuut hebben

   (vastgesteld op 122 pagina's)
 • Iedere pagina heeft een <title> element nodig

   (vastgesteld op 2 pagina's)
 • De pagina moet minstens een kop van het eerste niveau (h1) bevatten

   (vastgesteld op 2 pagina's)
 • id's in ARIA-attributen en in formulierlabels moeten uniek zijn

   (vastgesteld op 4 pagina's)

Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers
 

Plan van aanpak

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op kern@antwerpen.be. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.