Is er enige vorm van leven mogelijk? Zou het kunnen? Of is het gewoon absurd?
De Ursus adulans ad dormiendum - vrij vertaald de Knuffelbeer of kortweg Knuffel - bestaat in de meeste gevallen uit stof, draad en een te verwaarlozen percentage plastic. Maar voor het overgrote deel ( 95%) uit pluche.

Getuigenissen van extreem jonge mensen, vertellen over gevoelens van geborgenheid, troost, veiligheid en ja, zelfs liefde voor deze samenstelling van stof, draad en… pluche! Deze grote groepen individuen komen van over heel de wereld, met verhalen die zelfs onze meest geharde wetenschappers tot tranen toe bewegen.

Zou het mogelijk zijn dat een juiste combinatie van deze drie materies (stof, draad en pluche) een bepaalde reactie teweegbrengt, waardoor het geheel van deze massa’s tot een zekere levensvatbaarheid wordt gebracht? Met andere woorden, leven ze?

Speelman jaagt de fantasie de hoogte in en sleurt zijn publiek mee in een humoristisch, magisch, wonderbaarlijk, wetenschappelijk experiment, uitgevoerd op de hoogstpersoonlijke knuffels van de kinderen. Die knuffel lenen ze voor één keer uit aan de wetenschap, en zullen ze na de voorstelling nét ietwat anders bekijken. Pluche is een voorstelling over geborgenheid, troost, vreugde, gezelschap, bescherming… maar vooral over fantasie, veel fantasie!

VERGEET JE KNUFFEL NIET!

´Met de steun van het district Borgerhout´


Praktisch

vlieg afbeelding afbeelding a-kaart
genre
prijzen
  • kinderen: 6 euro
  • kassa: 8 euro
  • voorverkoop: 6 euro