De Kern en bib Bist, samen voor De Warmste Week

Cultuurcentrum De Kern en bibliotheek Bist zamelen samen geld in voor (W)onderweg, een Wilrijkse vereniging voor normaal begaafde 16+’ers met een autismespectrum-stoornis. In het kader van De Warmste Week.