Als uitmuntende studente cello aan het Koninklijk Conservatorium Brussel wil Gave Jehaes spelen, spelen en nog eens spelen. Met haar werk en in haar studies – ze volgt óók filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven – probeert ze een brug te slaan tussen muziek en taal.
Met haar repertoire kiest Gave in dit concert evenzeer voor dialoog. De cellosuite van Max Reger werd bijna 150 jaar later gecreëerd met Bach’s solosuite voor cello in het achterhoofd. Beide heffen zeer integer aan, dansend met de stilte en in balans tussen melancholie en dramatische opflakkeringen. Met elk nieuw deel wordt het vuur verder aangewakkerd om te triomferen in het slot.

Gave wordt gesteund door de Eric Feldbusch Foundation met de cello die ze in bruikleen heeft sinds februari 2020.
 

Praktisch

prijzen
  • standaardprijs: 5 euro

Extra

Een concertreeks in dankbare samenwerking met het district Wilrijk en de deelnemende dienstencentra.